กานต์ชนก สุดแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


เมธิณี ประทุมทอง

ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1


ชญตว์ หนูแก้ว

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


สุทธิพร ศรีทอง

ครู ชำนาญการ

ครูผู้สอน