วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะครูพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 -ม.3 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมทำกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดแช่มอุทิศ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา