รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เข้ารับเกียรติบัตร…