เพลง มาร์ชโรงเรียน


โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เลิศล้ำทางการศึกษา สร้างสรรค์สร้างฝันนำพา เทคโนโลยีก้าวหน้าเยาวชนก้าวไกล

ลูกเกาะถ้ำ มีคุณธรรมน้ำใจ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ขยันศึกษา วิชาการเด่นกิจกรรมนำพัฒนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกาะสวยถ้ำเด่นสดใส เปรียบเหมือนดวงใจอันไม่คลายคอน รักมันชั่วนิรันดร ผ่อนคลายหายร้อนร่มเย็นสุขใจ

น้ำเงินเหลืองฟูเฟื่องไสว ชื่อเสียงเกรียงไกรเชี่ยวชาญกีฬา มารยาทอ่อนโยนงามตาทุกคนพร้อมน่ารู้รักสามัคคี