ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566

เดือนจำนวนรายการการจัดซื้อจัดจ้างการให้บริการปัญหาอื่น ๆผลดำเนินการ
ตุลาคม0
พฤศจิกายน0
ธันวาคม0
มกราคม0
กุมภาพันธ์0
มีนาคม0
เมษายน0
พฤษภาคม0
มิถุนายน0
กรกฎาคม0
สิงหาคม0
กันยายน0
รวมทั้งสิ้น0000

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ครู แจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหาร ติดตามสถานะร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อซักถาม

แจ้งข้อมูลร้องเรียน