โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จังหวัดสงขลา

เลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

โทรศัพท์ : 074-337270

โทรสาร : 074-337270

อีเมล์ : info@kotham.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

One Thought to “ติดต่อเรา”

Leave a Comment