ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

  • ข่าวกิจกรรมโรงเรียน


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรง…
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ …
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ …
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจ…

  • ข่าวรับสมัครงาน


ตามที่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลู…
ตามที่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลู…
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว “ตำแหน่งธุรการโรงเรียน” ตามวันเวลาที่กำหนดในประกา…

  • เอกสารเผยแพร่  • ปฏิทินกิจกรรม  • ห้องเรียนออนไลน์  • Facebook โรงเรียน


  • Facebook สภานักเรียน


  • YouTube  • ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน