** อ่านคำชี้แจงก่อนลงเวลา **

  1. ลงได้เพียง 1 ครั้งต่อช่วงเวลา กรุณาอย่าลงซ้ำๆๆๆ
  2. ระบบจะเปิด เวลา 06.00 – 08.30 เพื่อลงเวลามาปฏิบัติงาน และเปิดอีกครั้งในเวลา 16.30 – 20.00 เพื่อลงเวลากลับ
    หมายเหตุ : ท่านที่ไม่สามารถลงเวลาออนไลน์ได้ “ตามเวลาที่กำหนด” ให้มาลงเวลาด้วยตนเองที่ห้องสำนักงาน พร้อมบันทึกข้อความชี้แจง