วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ในสวนศรี อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมผักพื้นบ้านจากจานพิซซ่า แยมมัลเบอรี่ ศิลปะจากธรรมชาติ เป็นต้น