ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร พูดคุยประเด็น “ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก” โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อดีต รมช.ศธ., คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ศบค.

สกู๊ปพิเศษ ความพร้อมการฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี https://www.facebook.com/MOE360degree/videos/1140665816336955

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาhttps://www.facebook.com/watch/?v=609403056906087

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์https://www.facebook.com/watch/?v=577209283629219

รวมข้อมูลวัคซีนเด็ก

https://drive.google.com/drive/folders/1XNlLFTrMa4h2dYpHbS2XOo8fJ4NCE23b?fbclid=IwAR3Cdodq7JbLxdCsNLBOT83WA2NG_9eR9j3cV7wXnh1KLhKy3_HVSln6xoM