คำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”