วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จำนวน ๓ ทีม ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ผ่านการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอ ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และไปร่วมการแข่งขันกีฬา สพป.สงขลา เขต ๑ ในวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕