วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ นิเทศ ติดตาม การทำความสะอาด บริเณเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ในตอนเช้าก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธงและเคารพธงชาติ ของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ