ตามที่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตามประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมานั้นบัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้