วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ได้ประชุมครูประจำชั้น/ประจำวิชา ชั้น ป.6-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไปทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)