วันที่​ 19​ มกราคม​ 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ  พร้อมคณะกรรมการ ร่วมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 คุณครูสมชาติ​ สินศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้แจ้งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ