วันที่ 24 มกราคม 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมประชุมข้าราชการครู ประเมินผลการเปิดเรียน On Site เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการเปิดเรียน On Site ในทุกระดับชั้น