วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยนางธิดา ทิพยจิตติกุล ครูชำนาญการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ นางสุกัญญา ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท้ายย่อ ร่วมเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ครูศิรินทร์พร มุสิกพงศ์ ผลการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนสายงานครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17 ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ