วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมให้การต้อนรับและพาตรวจเยี่ยมห้องเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน