วันที่ 28 กันยายน 2566 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ กล่าวคำอำลานักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้