วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายเจือ ราชสีห์ และคณะ ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ทางโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอขอบคุณ นายเจือ ราชสีห์และทีมงานเป็นอย่างมาก