วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ มอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่เดินไปร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่าง วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 จำนวน 5 รายการ