วันที่ 23 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ นำโดย นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว และครู บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูคุณครูพูลสุข สิตะพงษ์ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของครูผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ