คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ยินดีต้อนรับ นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีหลวง ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา