วันที่ 3 กันยายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ รับมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม จำนวน 60 ชิ้นจากคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสำหรับให้นักเรียน ครูใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค