สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และด่านศุลกากรสงขลา กำหนดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จำนวนรวม 61 ทุน ทุนละ 2,000 บาท สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยให้นักเรียนที่มารายชื่อตามประกาศมาตามตารางกำหนดการตั้งแต่เวลา 14.00 -15.00 น. ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด