วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา