วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ แนะแนวพาทัวร์สู่รั้ว ม.ว.” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และมีแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา