วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมจัดกิจกรรมคุณความดีที่ตรึงตรา มุทิตาด้วยใจที่ผูกพัน เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการคุณครู สุมาลี อดทน และคุณครูทัศนีย์ นาคพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ