วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พบปะนักเรียนในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566