วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เพื่อให้กำลังใจ นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเกาะถ้ำประธาน สนามสอบ และคณะกรรมการคุมสอบ