ด้วยศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า จะดำเนินการจัดอบรม การจัดทำ วPA ให้กับข้าราชการครูในศูนย์เครือข่ายฯ จึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในแบบสำรวจความต้องการอบรมฯ ไปแล้วนั้น สามารถเข้ารับการการอบรมได้ในรูปแบบ On-Line โดยใช้ Google Meet ในลิงค์ด้านล่าง ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. https://meet.google.com/adc-qcof-yeu ‬ PIN: ‪873 794 397‬