วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ได้เปิดเรียน on-site สัปดาห์ที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มที่ 2 ทางงานอนามัย จึงได้ตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนทั้งหมด 34​ คน ผลปรากฏว่า ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด