วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ได้เริ่มเปิดเรียน on-site นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางงานอนามัย จึงได้ตรวจ ATK ให้แก่คณะครูจำนวน 19 คน และนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 8 คน ชั้น ม.1 จำนวน 10 คน ชั้น ม.2 จำนวน 12 คน และชั้น ม.3 จำนวน 12 คน รวมทั้งหมด 61 คน ผลปรากฏว่า ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด