วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางกานต์ชนก สุดแก้ว ครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ นำนักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย และทีมหญิง ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองก้าวหน้า “เมืองเลก้าวหน้าเกมส์” ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ซึ่งผลการแข่งขันทีมนักตะกร้อหญิงผ่านการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนระดับเครือข่าย เข้าแข่งขันในระดับอำเภอเมืองต่อไป