ให้นักเรียนมารับเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่หน้าห้องมัธยมศึกษา วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เอกสารฉบับนี้ นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ฉีควัคซีน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-09.30 น. ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อพิมพ์เป็นเอกสารได้เลย