เนื่องจากหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอเลื่อนกำหนดการการจัดการเรียนการสอนในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site จากวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบ On-Site ซึ่งจัดกลุ่มนักเรียนที่รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วมาเรียนที่โรงเรียน ภายใต้มาตราการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่วนในในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 รูปแบบ On-Line และ On-Hand