เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์ชู
เด็กชายศิลายุทธ หมวดสะแหล๊ะ
ว่าที่ร้อยตรีณัฐกุล ทิพยจิตติกุล คุณครูผู้สอน
นายสุทธิพร ศรีทอง คุณครูผู้สอน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง คะแนน 88 อันดับที่ 8 การแข่งขันเรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่าง วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566