นายสมพงษ์ บุญสุภาพ นางวราภรณ์ เจริญยิ่ง คุณครูผู้สอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง คะแนน 93 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่าง วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566