เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีพรหรม ว่าที่ร้อยตรี ณัฐกุล ทิพยจิตติกุล คุณครูผู้สอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง คะแนน 84 อันดับที่ 7 การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่าง วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566