สโมสรโรตารีสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรตารีเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในชุมชนพื้นที่จังหวัดสงขลา มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ำและการปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้

คุณสมบัติ การรับสมัคร

1.เยาวชนอายุ 9 ปีขึ้นไป
2.ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม
3.ตรวจATK ในวันลงสระ มีผลเป็นลบ
4.เตรียมชุดว่ายน้ำมาเอง
5.พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่