วันที่ 12 พฤศจิกายน 25566 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวลักษณาสดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ให้การต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนแนวคิดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ