โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว “ตำแหน่งธุรการโรงเรียน” ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ