วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัล ชมเชย สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมริมหาด 2 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา โดย นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นผู้มอบเกียรติบัตร