เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า ด้วยศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า จะดำเนินการจัดอบรม การจัดทำ วPA ให้กับข้าราชการครูในศูนย์เครือข่ายฯ จึงขอให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมฯ ตามลิ้งที่ส่งมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ลิงค์ตอบแบบสำรวจ https://forms.gle/KdjQqznriAfGfF7a6

ผลการสำรวจความต้องการอบรมการจัดทำ วPA