วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครู ร่วมพิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

Leave a Comment