วันที่ 28 กันยายน 2565 นักศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม STEM เติมฝันสร้างสรรค์ประสบการณ์ สู่การบูรณาการทางความคิด ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Comment