วันที่ 25 เมษายน 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมตัวแทนนักเรียนรับมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำจำนวน 5 ทุนๆละ 2000 บาท รวมเงิน 10000 บาทและมอบข้าวสาร อาหารแห้ง อื่นๆ ให้นักเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 64

Leave a Comment