วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจกรรม ค่ายสร้างสุขกับศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานต้านต่างๆ ทางศิลปะ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานต้านศิลปะ

Leave a Comment