วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยนางศิริพร สุคนธ์ ครูข้าราชการบำนาญและนางดวงนภา สุวรรณพิมล ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อมานิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู เอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่4 ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment